PRO ZDRAVOTNÍKY

Cílem projektu „S dětmi proti nadváze“ je prevence nadváhy a léčba nezávažné obezity.

V ČR výskyt nadváhy dosáhl epidemických rozměrů. V současné době trpí čtvrtina děti nadváhou, 14% dětí obezitou, která poškozuje jejich zdraví, a 4% monstrozní obezitou, která vede k skrácení střední délky života. Vyhledávání nadváhy během preventivních prohlídek a následné sledování má klíčový význam v prevenci a zahájení včasné léčby obezity.

Zapojte do projektu vaší ordinaci

Pokud máte zájem o prevenci nadváhy a léčbu obezity v projektu "S dětmi proti nadváze", prosíme, kontaktujte nás a budeme Vás podrobněji informovat.  Registrovaný přístup posuzuje redukci hmotnosti v časovém průběhu a šesti měsíční e-mailový kurz přestavby životního stylu rodiny umožňuje v on-line režimu jednou měsíčně vykazovat výkon 02039 Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Nejúčinnější léčba obezity je její prevence

Prevence a léčba obezity v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost je efektivní, pokud je zahájena včas. Projekt „S dětmi proti nadváze“ je vedle prevence zároveň lébným programem nadváhy a nezávažné obezity pro rodiny dětí s mentálním deficitem, s poruchou autistického spektra a s hypotalamickou obezitou.

Konzultujte problematiku s naším odborníkem

Odborná poradna je určena pro zdravotníky. Neváhejte nám sdělit své postřehy, obtíže nebo výtky, s kterými jste se setkali ve své klinické praxi při prevenci nadváhy a při léčbě obezity.

ODBORNÁ PORADNA