PRO RODINY PWS

Děti s Prader-Williho syndromem jsou celoživotně ohroženi rozvojem morbidní obezity. Geneticky podmíněný neutišitelný hlad vyžaduje celoživotní dozor při příjmu potravy. Bez dozoru jsou ohroženi rozvojem přidružených metabolických následků závažné obezity a při souběhu zvýšeného prabu bolesti, hyperfagickým raptem s fatálními následky bez vazby na volní vlastnosti a intelektovou úroveň.

PRADER WILLI SYNDROM 

Jaké faktory ovlivňují riziko vzniku obezity u dětí s PWS

Rozvoj nadváhy u dětí s PWS není způsoben pouze změněnou genetickou výbavou, ale především toxickým obezitogenním prostředím a nedůsledností širší rodiny.

FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ NADVÁHU U PWS

Jediná léčba obezity dětí s PWS je její prevence

Příčinou nadváhy u dětí s PWS je změněná genetická výbava, obezitogenní prostředí a životní styl. Nastavení zdravého životní stylu od batolivého věku má klíčový význam pro prevenci jejich nadváhy. Rodiče, máte jedinečnou šanci svému dítěti s PWS  pomoci bojovat proti obezitě nastavením zdravého životního stylu na celý jeho život. Nabízíme vám soubor 5 praktických rad, který Vám s tímto důležitým úkolem může pomoci.

 


PRAKTICKÉ RADY A PREVENCE

Jak poznáme nadváhu

Děti s PWS mají odlišný růstový průběh, ale na odpovídající léčbě se blíží běžné popuplaci. Odhalit situaci dítěte s léčeným PWS tak pomohou i vám tzv. růstové grafy, které slouží k porovnání výšky a hmotnosti dítěte s hodnotami dětí jeho věku. Zjištěné hodnoty jsou objektivní a ukáží Vám, zda dítě je hubené, štíhlé, statné nebo má nadváhu. Děti s PWS z nadváhy nikdy nevyrostou, ale při  jejím včasném odhalení proti ní můžete začít aktivně bojovat a změnit mu život.

JAK POZNAT NADVÁHU

Začněte již od batolecího věku předcházet nadváze

V současné době jsou nadváhou ohroženy všechny děti s PWS. Je v našich silách to změnit. 
Po registraci vám během 4 měsíců budeme jednou týdně zasílat e-mail s doporučením, které nastaví antiobezitogenní rodinné prostředí. 5 doporučení, které vám představíme, jsou zároveň základními kroky léčby nadváhy.

Vrámci projektu "Spolu to zvládneme" za podpory MZČR OKR/13/4142/2019 je e-mailový koučink zdarma.

Sledujte vývoj svého dítěte