O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu „S dětmi proti nadváze“ je prevence nadváhy a výstavba zdravého rodinného životního stylu.
V ČR vstupuje čtvrtina dětí do dospělosti s nadváhou a 16% s obezitou.

Řádné vyhledávání dětí ohrožených nadváhou  a jejich následné sledování má samo o sobě významně pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské nadváhy, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti.

Náplň projektu

Prevence nadváhy v pěti preventivních krocích, které nastavují antiobezitogenní rodinné prostředí. 

Na webové stránce naleznete v rámci volného přístupu základní informace o posuzování dětské nadváhy a jejího genetického rizika. Registrovaný přístup umožňuje posoudit stav výživy v časovém průběhu a především 4 měsíční on-line kurs přestavby životního stylu rodiny, který naplňuje léčebná opatření dětské nadváhy.

Pilotní projekt byl ověřován od  října 2017 a  zprovozněn od října 2019.

Odborný garant projektu: MUDr. Zlatko Marinov

Vážíme si vaší podpory

Preventivní program „S dětmi proti nadváze“ je podporovaný Odborem zdravotních služeb MZČR. MZČR si uvědomuje hrozby, které narůstající epidemie obezity přináší. Pomocí preventivních programů usiluje o změnu myšlení a chování veřejnosti.

Pilotní projekt za finanční podpory MZČR OZS/22/4113/2017.

UpToDate "Zhubnout a udržet váhu" za finanční podporzy MZČR OKR//14/4142/2019.