PRO ZDRAVOTNÍKY

Hlavním cílem projektu „S dětmi proti nadváze“ je orientace v problematice prevence nadváhy a obezity v klíčovém preventabilním období – v předškolním věku.

V ČR výskyt nadváhy a obezity dosáhl epidemických rozměrů. V současné době trpí čtvrtina děti nadváhou, 14% dětí obezitou, která již poškozuje jejich zdraví, a 4% monstrozní obezitou, která vede k extrémnímu skrácení střední délky života. 80% těchto dětí má nadváhu zaznamenanou v předškolním věku a jejich řádné vyhledávání během preventivních prohlídek a jejich následné sledování má samo o sobě významně pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské obezity, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti.

Zapojte do projektu i vaší ordinaci

Pokud máte zájem o spolupráci v prevenci nadváhy a léčbě obezity v předškolním věku v projektu „S dětmi proti nadváze“, prosíme, kontaktujte nás a budeme Vás podrobněji informovat.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Nejúčinnější léčba obezity je její prevence

Prevence a léčba dětské obezity v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost má významný potenciál, pokud je zahájena včas a racionálně. Projekt „S dětmi proti nadváze“ je vedle prevence zároveň lébným programem nadváhy a nezávažné obezity v předškolním věku a navazuje na projekt "S kojenci proti obezitě".

Konzultujte problematiku s naším odborníkem

Odborná poradna prevence a léčby nadváhy a obezity v předškolním věku je určena pro zdravotníky. Neváhejte nám sdělit své postřehy, obtíže nebo výtky, s kterými jste se setkali ve své klinické praxi a na které se budeme snažit adekvátně reagovat.

ODBORNÁ PORADNA