O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu „S dětmi proti nadváze“ je prevence nadváhy a výstavba zdravého rodinného životního stylu.
V ČR vstupuje čtvrtina dětí do dospělosti s nadváhou a 14% s obezitu.

Řádné vyhledávání dětí ohrožených nadváhou  a jejich následné sledování má samo o sobě významně pozitivní efekt v prevenci a zahájení včasné léčby nejen dětské nadváhy, ale i nadváhy ostatních členů domácnosti.

Náplň projektu

Prevence nadváhy v pěti preventivních krocích, které nastavují antiobezitogenní rodinné prostředí. 

Na webové stránce naleznete v rámci volného přístupu základní informace o posuzování dětské nadváhy a jejího genetického rizika. Registrovaný přístup umožňuje posoudit stav výživy v časovém průběhu a především 4 měsíční on-line kurs přestavby životního stylu rodiny, který naplňuje léčebná opatření dětské nadváhy.

Pilotní projekt byl ověřován od  října 2017 a  zprovozněn od října 2019.

Odborný garant projektu: MUDr. Zlatko Marinov, Dětská obezitologická ambulance, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail zlatko.marinov@fnmotol.cz

Vážíme si vaší podpory

Preventivní program „S dětmi proti nadváze“ je podporovaný Odborem zdravotních služeb MZČR. MZČR si uvědomuje hrozby, které narůstající epidemie obezity přináší. Pomocí preventivních programů usiluje o změnu myšlení a chování veřejnosti.

Pilotní projekt za finanční podpory MZČR OZS/22/4113/2017.

UpToDate "Zhubnout a udržet váhu" za finanční podporzy MZČR OKR//14/4142/2019.