PREVENCE NADVÁHY

S dětmi proti nadváze

V prevenci a léčbě dětské nadváhy existuje několik jednoduchých výživových principů, které přestože na první pohled mohou působit banálně, mají překvapivý dlouhodobý výsledek. Záleží bez nadsázky na všech, jestli se podaří zvrátit současné negativní trendy. Každý by měl dostat šanci uplatnit se ve zdravém životním stylu, který je nutné budovat od nejútlejšího věku, a ne získat pocit selhání v současném vysoce toxickém obezitogenním prostředí.

Lépe dnes úspěšně řešit 2 kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obezity.

Prosíme, vytiskněte si náš leták, prostudujte jej a po registraci následujte čtyři měsíce naše doporučení.

STÁHNOUT PDF